ရည်း

ရည်း


ရည်း (ကြိ)

ရည်းငံ(ကြိ)(၁)နှင့်အတူတူ။


ရည်းငံ (ကြိ)

(၁) တစုံတရာကို ဆန္ဒပြင်းစွာ စွဲစိုက်မျှော်ရည်သည်။
-ဆက်ရန်-