ရုတ်

ရုတ်


ရုတ်ကနဲ (ကြိဝိ)

တခဏချင်းအားဖြင့်။ မမျှော်လင့်ပဲအားဖြင့်။


ရုတ်ချင်း  (ကြိဝိ)

တခဏချင်း။ ချက်ချင်း။


ရုတ်ခြည်း (ကြိဝိ)

ရုတ်ချင်း(ကြိဝိ)နှင့်အတူတူ။


ရုတ်တရက် (ကြိဝိ)

တမုဟုတ်ချင်း။ ဗြုန်းကနဲအားဖြင့်။ အမှတ်မထင် ဖြစ်ပေါ်သောအားဖြင့်။


ရုတ်ရုတ်ရက်ရက် (​ကြိဝိ)

လူအများ မငြိမ်မသက် လှုပ်ရှားလျက်။


ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ် (ကြိဝိ)

(၁) လူအများ မငြိမ်မသက် ဖြစ်လျက်။

(၂) နောက်ပွေလျက်။ ရှုပ်ထွေးစေလျက်။


ရုတ်ရုတ်သဲသဲ (ကြိဝိ)

လူအများ မငြိမ်မသက် ဆူပူလှုပ်ရှားလျက်။
-ဆက်ရန်-