ညအလုပ်သမား

ရွှေလသာလည်း

မသာနိုင်ဘဲ ကိုယ့်ရင်ထဲ...။


ငွေကြယ်လက်လည်း

မစက်နိုင်ဘဲ ကိုယ့်ရင်ထဲ...။


ငွေကြယ်နှင့်လ

ထွန်းလင်းပလည်း၊ ဘဝ ဝမ်းစာ

ညဉ့်အခါတွင်၊ ဖွေရှာကြံဆ

ရုန်းကန်ရမို့

ည...ည ဆိုလျှင်၊ ပြုံးမရွှင်ပြီ

နီကျင်မိုးသောက်တိုင်အောင်တည်း။

ဖျာပုံ-နီလုံဦး

ရှုမဝရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ မေလ၊ အတွဲ ၂၁၊ အမှတ် ၂၅၂၊ နှာ ၃၁။