သူနဲ့သာ

(ကျောက်ဆောင်ကမ်းပါးတွေ လှိုင်းလေထဲမှာ ဟိုဒီကွေ့ကောက် ကြောက်မက်ဘွယ်ရာ မျောကြရှာ မောလှစွာ ကူးခတ်ကြ စုန်ဆန်မှာ ဘဝအသွင် ယမုန်အဏ္ဏဝါ)၂။

(တချို့မှာ လေပြင်းနဲ့ ဝဲတွင်လူးလာ ကမ်းသာမုန်တိုင်းဘေးဝေးသူလဲပါ)၂၊ မျှော်ရည်မှန်းကာ ခရီးလမ်းတလျှောက်မှာ ဘဝဖော်ညွှန်းသော သူတယောက်နဲ့သာ တူယှဉ်လျက်ပါ လှေယာဉ်ထက်မှာ အေးစွာ လှိုင်းလေငြိမ်းဝေး ဘေးငြိမ်း ချမ်းသာ ကူးနိုင်စေပန်ထွာ။

ရေး-မန္တလေးဦးဘသိန်း

ဆို-ကိုအံ့ကြီး