စိတ်စေရာ

 

မခင်လိုနှင့်

မင်လိုဘွယ်ရာ၊ ရူပကာလျှင်

သူ့မှာမရှိ "လှ"နတ္ထိ။

 

ထင်မကြီးနှင့်

သင်ပြီးတတ်လား၊ မြတ်ပညာလျှင်

သူ့မှာမပြည့် "ဘွဲ့"နတ္ထိ။

 

အလှနတ္ထိ၊ ဘွဲ့မရှိမင့်

အသိတရား၊ မခေါင်းပါးမို့

စိတ်ထားဖြူစင်၊ ဤသူလျှင်

မြင်သူအများ၊ နှလုံးသားဝယ်

ထူးခြား လှနေပါလိမ့်မည်။

ထွဏ်းနေနွယ်

ငွေတာရီ၊ ၁၉၇ဝ၊ စက်တင်ဘာ၊ အမှတ် ၁၂၃။