ခွံ့

ခွံ့


ခွံ့ (ကြိ)

စားစရာကို ဖြစ်စေ၊ အခြားအရာကို ဖြစ်စေစ သူတပါး၏ခံတွင်းထဲသို့ ထည့်ပေးသည်။ "ထမင်းခွံ့လိုလျှင် ပိတ်စိမ်း​ပါး နှင့်တိုက်စစ်၍ ခွံ့ရမည်။" မောင်မယ်။ ၁၆ဝ။
-ဆက်ရန်-