ခွန်း

  • Print

ခွန်း


ခွန်း (နာမ်)

(၁) မြွက်ဆိုသော စကားလုံး။
-ဆက်ရန်-