ချွေး

  • Print

ချွေး


ချွေး (နာမ်)


၁။ မွေးညင်းပေါက်တို့မှ ယိုထွက်လာသော ရေကြည်။

၂။ အိုးခွက် စသည်တို့တွင် ရေခိုးရေငွေ့ဘဝမှ ပြန်ဖြစ်သောရေ။-ဆက်ရန်-