ချွဲ

  • Print

ချွဲ


ချွဲ (နာမဝိ)


ကော်ရည်၊ သလိပ် စသည်တို့ကဲ့သို့ စေးကပ်ချောကျိသော။ "အလွန်ခက်ခဲ၊ ကောက်နှယ်ချွဲသည်၊ နက်နဲပြဿနာ၊ အဖြာဖြာကို။" ပြာဋိ၊ ၁ဝ၉။-ဆက်ရန်-