ခြွင်း

ခြွင်း


ခြွင်း (ကြိ)


ကြွင်းစေသည်။ ကျန်စေသည်။ ချန်သည်။ "ငါ့အသက်ကို ခြွင်းပါ။ ငါ့ကို မသေပါစေနှင့်။" ဏိပုံ။ ၉၂။



-ဆက်ရန်-