သိဂႌေရႊစင္ေခ်ာင္း - ယု၀တီဂ်င္းေဖာမယ္

eBook file size: 3.43 MB
ebook pages: 48
Publication: ၁၉၆၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ-ေမလ၊ အတြဲ(၉)၊ အမွတ္(၆ ႏွင့္ ၇)တုိ႔တြင္ ႏွစ္လ အခန္းဆက္ရွည္အျဖစ္ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ ယု၀တီဂ်င္းေဖာမယ္ ကေလာင္အမည္ခံ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးစာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚခင္သက္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ နမ့္ခမ္းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေလ့လာေရး ခရီးသြားစာေပ အျဖစ္ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

Download

-Related Articles-

ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚခင္သက္ (ခ) ယု၀တီဂ်င္းေဖာမယ္၏ စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား