ကရင်အမျိုးသားတို့၏ဝါခေါင်လ ချည်ဖြူဖွဲ့ မင်္ဂလာ - မန်းသင့်နောင်(ကော့ကရိတ်)

  • Print

eBook file size: 97.4 KB
ebook pages: 5
Publication: မြဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၁၊ ဩဂုတ်၊ အတွဲ ၂၉၊ အမှတ် ၁ဝ။
Brief: ကရင်လူမျိုးတို့၏ လက်ဖွဲ့ချည်ဖြူဖွဲ့ချည်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်းကြောင်းနှင့်တကွ အသေးစိတ် ဖော်ပြထား၏။


Download