ျမန္မာႏုိင္ငံထုတ္ ျမန္မာသတင္းစာသမုိင္း - ေမာင္ေက်ာ္လႈိင္(အသုတ္)

eBook file size: 123 KB
ebook pages: 10
Publication: ၁၉၇၃-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ အမွတ္(၄၆)ထုတ္ စႏၵာရုပ္စုံမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ သတင္းစာမ်ားအေၾကာင္းကုိ စုစည္းတင္ျပထားေသာ အဖိုးတန္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။

Download

-Related Articles-

သတင္း ႏွင့္ သတင္းစာ - ျမင့္ေဆြ