ခ်ဲငိုခ်ဲ ႏွင့္ ၀ါခီး - ကခ်င္ေျမေမာင္ခင္တြယ္

eBook file size: 85.7 KB
ebook pages: 4
Publication: ၁၉၇၄-ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ အမွတ္(၆၀)ထုတ္ စႏၵာရုပ္စုံမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္လူမ််ဳိးတုိ႔၏အက အေၾကာင္းကို တင္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္၏။

Download

-Related Articles-

ကခ်င္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား