သုတေသနပြုစုနည်း အမျိုးမျိုး - စဝ်ထွန်းမှတ်ဝင်း (မဟာဝိဇ္ဇာ - ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်)

eBook file size: 52.5 MB
ebook pages: 384
Publication: ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ အုပ်ရေ ၂၅ဝဝ။ ယောဂီပုံနှိပ်တိုက်မှ ရိုက်နှိပ်ပြီး၊ မနော်ဟရီစာပေတိုက်၊ ရန်ကုန်မှ ဖြန့်ချိသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံတော် သာသနာရေးဦးစီးဝဘ်ဆိုက်မှ ရယူပြီး ပြန်လည် ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။)


DownloadRelated Articles


အဂတိတရား - စဝ်ထွန်းမှတ်ဝင်း