မွန္ကူကြက္ပုံသဏၭာန္ ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား - ေအာင္ျမင့္

eBook file size: 1.18 MB
ebook pages: 24
Publication: ၁၉၉၉-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏(၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ေသာ ရွာရွာေဖြေဖြ သမုိင္း စာအုပ္ထဲမွ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခန္းက႑ထဲ၌ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ကုိ သုေတသနျပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာ ပါရွိ၏။ ရွမ္းသမုိင္းသုေတသီမ်ားအတြက္ အဖိုးတန္သမုိင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရႏုိင္ေပ သည္။

download

-Related Articles-

ဦးေအာင္ျမင့္၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕အေၾကာင္း